Nederlandse Ambassade in Kabul, Afghanistan

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 23

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Bezoek aan Kunduz

Een delegatie van de Nederlandse ambassade bezocht begin december de stad Kunduz. Het bezoek was bedoeld om de huidige veiligheidssituatie in Kunduz te bespreken en de voortgang van het Nederlandse rechtsstaatprogramma in Kunduz te monitoren. Het bezoek bood ook een goede gelegenheid om na te denken over mogelijke toekomstige activiteiten van Nederland in de provincie Kunduz.

2 Tweede Kamer Verkiezingen 2017

Het registratieproces voor niet-ingezeten Nederlandse kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 is op 15 september 2016 van start gegaan. Dit registratieproces loopt tot 1 februari 2017. In dit bericht vindt u een instructie hoe u als niet-ingezeten Nederlandse kiesgerechtigde kunt deelnemen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

3 Bezoek aan de provincie Bamyan

Een delegatie van de Nederlandse ambassade in Kaboel bracht deze week een bezoek aan de provincie Bamyan om de voortgang van projecten te monitoren en om met zowel lokale bestuurders als het maatschappelijk middenveld van gedachten te wisselen. Het was bemoedigend om een actief maatschappelijk middenveld te ontmoeten en te horen over de situatie in Bamyan. Tegelijkertijd is duidelijk dat er o.a. op het gebied van economische ontwikkeling en de positie van vrouwen nog veel moet gebeuren. Evenals de gesprekspartners in Bamyan blijft Nederland gecommitteerd aan de ontwikkeling van Afghanistan en deze schitterende provincie.

4 Ambassadebezoek Mazar-e-Sharif

Eind oktober jl. bracht een delegatie van de Nederlandse ambassade in Kaboel een bezoek aan de stad Mazar-e-Sharif in noord-Afghanistan. Het bezoek was een goede gelegenheid om projecten te bezoeken en gesprekken te voeren met het maatschappelijk middenveld. Het bezoek leverde een goed beeld op van de voortgang en uitdagingen voor de verschillende projecten en organisaties in Mazar-e-Sharif. Het was o.a. bemoedigend om te zien dat ondanks alle uitdagingen het aantal studenten in Mazar-e-Sharif stijgt.

5 Ambassadeur biedt geloofsbrieven aan

Op 1 september jl. heeft de nieuwe Nederlandse Ambassadeur Geoffrey van Leeuwen zijn geloofsbrieven mogen aanbieden aan President Ghani. Tijdens de ontmoeting met President Ghani benadrukte Ambassadeur Van Leeuwen de Nederlandse inzet in Afghanistan. Ambassadeur Van Leeuwen was eerder Civiel Vertegenwoordiger van de Nederlandse Politietrainingsmissie in Kunduz en heeft brede ervaring in de regio, onder andere door plaatsingen in Pakistan, India en Kazachstan.

6 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

7 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017 - Registreer u voor 1 februari 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen. Daarvoor moet u uzelf eerst registreren bij de gemeente Den Haag, ook als u uzelf al eens eerder heeft geregistreerd voor een verkiezing of referendum.

8 Kabinetsreactie raadgevend referendum associatieverdrag Oekraïne

De voorlopige uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne laat zien dat de voor een raadgevende uitspraak vereiste opkomstdrempel van 30% is gehaald, waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers ‘Tegen’ heeft gestemd.

9 Reiziger kan 24/7 Buitenlandse Zaken bellen op +31 247-247-247

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft zojuist samen met reisspecialist Floortje Dessing een nieuw centraal telefoonnummer voor reizigers geopend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op +31 247-247-247 voor praktische tips en hulpvragen vanuit het buitenland. Naast het nieuwe centrale telefoonnummer, kan dat ook via de mail en via Twitter. Het ministerie denkt op deze manier 3000 mensen per dag te kunnen helpen.

10 Ploumen: eerlijke economische groei

De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.